Zjistěte, kolik peněz byste ušetřili modernizací vaší domovní kotelny.
Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.

Jak je na tom vaše domovní kotelna?

Domovní kotelny s atmosférickými kotli se stářím okolo 10 let jsou na hranici své technické i morální zastaralosti. Pokud máte ve své kotelně takové zařízení, věnujte chvilku času tomu, abyste zjistili, jaké výhody mohou přinést moderní technologie. Například v případě změny atmosférické kotelny na kondenzační spolu s další regulací otopné soustavy můžete uspořit hned dvakrát. Poprvé tím, že vyrobený GJ tepla vyrobíte levněji a podruhé tím, že díky lepší regulaci spotřebujete tepla mnohem méně. Vhodnou kombinací technologie a regulace tak ušetříte klidně 35 % nákladů na teplo a ohřev teplé vody.

referenční instalace
 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.

Výhody kondenzační technologie

Zatímco u standardních atmosférických kotlů uniká část tepla komínem ve spalinách, kondenzační kotle teplo ze spalin dokážou odebrat a dodatečně přeměnit na teplo výhřevné. Děje se tak pomocí vysoce účinných výměníků tepla, které vychladí spaliny natolik, že vodní pára v nich obsažená cíleně zkondenzuje a uvolněné teplo ze spalin je předáno zpět do otopného systému.

Díky této technologii lze dosáhnout účinnosti vyšší než 100 %. Kondenzací lze totiž dosáhnout na dalších až 11 % tepla nad 100 % udávané výhřevnosti zemního plynu. Po odečtení ztrát dosahují kondenzační kotle až 109% účinnosti.

Jaká kotelna vytápí váš dům?

Nejste si jisti, jak poznáte atmosférický kotel od kondenzačního? Nevadí, připravili jsme pro vás malou nápovědu.

Běžte se podívat přímo do místnosti stávající kotelny.

Jaký typ kotle v kotelně máte, poznáte velmi snadno.

Zde je nápověda:

Atmosférický kotel je nejčastěji umístěn přímo na podlaze v kotelně (tzv. stacionární). Spalinové potrubí je z plechu (hliník nebo nerez), protože teplota spalin dosahuje až 300 °C.

Kondenzační kotel je nejčastěji zavěšen na stěně (tzv. závěsný). Spalinové potrubí je z plastu, protože teplota spalin nepřesáhne 100 °C.

Pokud se potvrdilo, že kotelna je vybavena atmosférickými kotli, čtěte dále a jednoduše zjistěte, kolik peněz lze ušetřit modernizací domovní kotelny.

Nejste si přece jen úplně jisti, jaký kotel máte v kotelně? Zavolejte na bezplatnou linku 800 821 831 a my vám rádi poradíme.

Případová studie

Bytový dům ve staré zástavbě na okraji města byl od roku 1992 vytápěn domovní plynovou kotelnou o celkovém výkonu 200 kW. Kotelna zde byla instalována jako náhrada původního zdroje na tuhá paliva ze 70. let 20. století. Byla vybavena atmosférickými kotli s jednoduchou regulací, která odpovídala stáří celé kotelny. Důvodů pro modernizaci bylo několik, zejména se jednalo o vysoké náklady na každý vyrobený GJ tepla, zvýšenou poruchovost, neefektivní systém regulace vytápění a v neposlední řadě absenci moderních prvků bezpečnosti. Proto se majitelé rozhodli pro celkovou modernizaci domovní kotelny.

Bytový dům
Velikost bytového domu: Lokalita: Typ bytového domu: Roční spotřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody:
32 bytových jednotek (cca 1500 m2) střední Čechy Cihlový dům po revitalizaci 648 GJ/rok
Původní domovní plynová kotelna

Stávající zdroj tepla: Stávající domovní plynová kotelna s atmosférickými kotli
Rok instalace kotelny v domě: 1992
Topný výkon: 200 kW
Cena za GJ tepla: 591 Kč s DPH/GJ
Spotřeba tepla: 869 GJ/rok
Celkové roční náklady: 514 000 Kč/rok
 
 
Nová moderní plynová kotelna s kondenzačními kotli
Zdroj po modernizaci: Domovní plynová kotelna s kondenzačními kotli
Rok modernizace kotelny: 2013
Topný výkon: 180 kW
Cena za GJ tepla: 382 Kč s DPH/GJ *
Spotřeba tepla: 757 GJ/rok **
Celkové roční náklady: 298 000 Kč/rok
* cena za GJ obsahuje palivo, servis, revize a údržbu
** snížení spotřeby o více než 10 %

Modernizace domovní plynové kotelny spočívala v kompletní demontáži původní kotelny, stavební přípravě místnosti dle současných předpisů o bezpečnosti provozu plynových zařízení (např. protipožární prostupy, čidla pro únik zemního plynu atd.), instalaci nové technologie kondenzační kotelny, napojení na stávající systém a uvedení kotelny do provozu. Po modernizaci kotelny došlo vlivem využití tepla ze spalin a kvalitní ekvitermní regulaci (řízené dle venkovní teploty) k celkovému snížení spotřeby GJ o více než 10 %.

Unikátní pětiletá záruka

Díky naší dlouholeté zkušenosti v projektování a poctivé realizaci si můžeme dovolit vám dát na celou kotelnu unikátní pětiletou záruku.

roční úspora pro dům
( 225.000 Kč / rok )

snížení spotřeby tepla
( -13% )

rozdíl v ceně GJ
( 209 Kč )

návratnost kotelny
( 4 - 5 let )

Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.

Kolik peněz byste ušetřili modernizací vaší domovní kotelny?

Po vyplnění dotazníku vám přijde e-mail s posouzením návratnosti případné modernizace vaší kotelny.

Co se dozvíte ze studie návratnosti:

 • roční úsporu po modernizaci kotelny pro celý dům i každý byt
 • porovnání nákladů na provoz stávající kotelny a kotelny po modernizaci
 • posouzení potřeby žádat v rámci modernizace o stavební povolení
 • předpokládané náklady na modernizaci kotelny
 • návratnost investice do nové kotelny

Výhody našich kotelen

 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.
 • Modernizace domovní kotelny - DPU ENERGY s.r.o.

Nejčastější dotazy:

 • Potřebujeme pro modernizaci domovní kotelny stavební povolení?
 • Jak dlouho trvá modernizace domovní kotelny?
 • Co všechno si budeme muset při modernizaci zajistit sami?
 • Potřebuje nová kotelna obsluhu a servis?
 • Za jak dlouho se nám vrátí investice do modernizace domovní kotelny?
 • Splňují vaše kotelny nové bezpečnostní požadavky?
 • Jakou záruku poskytujete na vaše domovní kotelny?

Potřebujeme pro modernizaci domovní kotelny stavební povolení?

Ne, současná legislativa pro modernizaci kotelny stavební povolení nevyžaduje, protože se nejedná o změnu zdroje (neměníte typ paliva, např. ze zemního plynu na uhlí, elektřinu atd.).

Kontaktní informace:

Rádi vám poradíme s vhodným výběrem systému přímo pro Vás nebo společně dohodneme osobní schůzku. Stačí nás jen kontaktovat.

Kontakt

DPU ENERGY s.r.o.
28. října 375/9
Nové Město
110 00 Praha 1

www.dpuenergy.cz
info@dumplnyuspor.cz
+420 800 821 831

Kontaktní osoba Čechy

Karel Beránek
Obchodně - technický zástupce
 

beranek@dumplnyuspor.cz
+420 774 437 181

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku 800 821 831.
Náš technik za vámi přijede na bezplatnou konzultaci.